İnternet Gazetelerinin Okuyucu Profilleri

0
592

Ticari faaliyet gösterecek herhangi bir işletme için, hedef kitlenin doğru belirlenmesi çok büyük önem taşımaktadır. Kendini doğru tanımlanamayan, ulaşmayı amaçladığı kitleyi doğru belirleyemeyen bir ticari işletmenin ayakta kalması mümkün değildir. Aynı şey, bir İnternet gazetesi için de gereklidir. Bu nedenle herhangi bir iş yaparken başlangıç aşamasında yapılması gereken Pazar araştırmalarına en çok ihtiyaç duyan yapılardan biri de İnternet gazeteleridir.

Burada yapılması gereken uygulama, iki aşamalıdır. Öncelikle iş yapılacak konuyla ilgili olarak dünyadaki diğer örnekler çok iyi şekilde taranmalı, en iyi uygulamaların bulunmasına çalışılmalıdır. Bu yaklaşım, hata yapma olasılığını en aza indirmek için büyük önem taşımaktadır. İnternet’in gelişimi, yurt dışındaki uygulamaları araştırmak için çok önemli bir fırsatı beraberinde getirmektedir. Dünyanın bu kadar küreselleştiği bir ortamda, dünyadaki uygulamaların incelenmesi, aynı zamanda ufuk açıcı olması açısından da büyük fayda sağlayacaktır.

Amaç bir internette de olsa bir gazete yaratmak olduğu için, öncelikle Türkiye’de gazete okuru profilini sosyolojik açıdan irdelemek faydalı olacaktır. Reklam verenler Derneği, Türkiye’deki okur profili konusunda bir sınıflandırma yapmıştır.

Türkiye’de İnternet kullanımının son yıllarda büyük bir hızla artmaya başladığı ortadadır. Türk Telekom verilerine göre, Türkiye’de İnternet kullanıcısı sayısı 2006 sonu itibarıyla 16 milyon kişiye ulaşmıştır.

 

Bu kullanıcıların içinde yaklaşık 12.4 milyonunun aktif İnternet kullanıcısı olduğu ifade edilmektedir. Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany’nin basına yansıyan açıklamaları, internete ilişkin gelişmeleri gözler önüne sermektedir. Türkiye’de 24 saat kesintisiz internet kullanıcı sayısının (ADSL ) aracılığıyla 2005’de 300 bin kişi iken, 2006 yılında tam 2 milyon 700 bin kişiye ulaştığını belirten Doany, hedeflerinin 2007 yılı sonuna kadar bu sayıyı 5 milyona çıkarmak olduğunu açıklamıştır. 21 Nisan 2008’de Türk Telekom’un kendi sayfasında yayınladığı bilgiye göre, abone sayısının 5 milyonu aştığı ifade edildi. İnternet gazetelerinin okuyucu profilleri klasik gazete ve onun İnternet uzantısı olan İnternet gazeteleri için farklılıklar gösterir. Klasik gazeteleri, gazete satış yerlerinden alarak, evlerine götüren okuyucular, aynı şekilde internete girerek de ilk önce kendi takip ettikleri gazetelerin sitesine bakmaktadır.

 

İnternet gazeteleri, kendi okuyucu kitlelerince ziyaret edildiği gibi, ‘’google’’ gibi arama motorlarının yönlendirmesiyle, bir bilgiyi öğrenmek isteyen veya bir haberi merak eden kişilerce de ziyaret edilmektedir.