Online İlan Ajansına İlan Vermenin Avantajı Var Mı?

0
416

Diğer yayın mecraları ile karşılaştırıldığında maliyetleri düşüktür. Yayımlanan reklam paylaşılabilmekte, saklanabilmekte ve arşivlenebilmektedir. Bu özellikleri açısından daha geniş kitlelere ulaşma imkanları fazla olmaktadır. Reklam hazırlığı ve üzerinde değişiklik yapılmasında imkan sağlanabilmektedir.